7 เทคนิค เที่ยวช่วยโลก

แนะนำ 7 เทคนิค เที่ยวช่วยโลก ชวนมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การเที่ยว !!! ให้กลายเป็นทริปสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน และแน่นอนว่า เมื่อคนเริ่มออกท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ แล้วนั้น ย่อมเกิดปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวตามมา เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความสกปรก การใช้บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำลายธรรมชาติอย่าง หลอด ช้อนส้อม ถุงที่ทำจากพลาสติก เป็นต้น

 

ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวจะน่าเที่ยวอยู่ก็ขึ้นอยู่กับเราทุกคน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเสียหาย และอยู่ยั่งยืนสวยงามให้คนรุ่นหลังได้มาท่องเที่ยวและรับชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ต่อไป เราจึงมีข้อแนะนำ 7 เทคนิค เที่ยวช่วยโลก ข้อปฏิบัติง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ดังนี้

 

1. รักษาความสะอาดในพื้นที่ท่องเที่ยว 

: การรักษาความสะอาดนั้นสำคัญมาก เพราะความสะอาดถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สามารถบ่งบอกได้ว่าสถานที่นั้นน่าท่องเที่ยวหรือไม่ เมื่อมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าอาจเกิดความสกปรกได้มากเช่นกัน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดเมื่อไปท่องเที่ยวโดยการไม่เพิ่มขยะ หรือรับผิดชอบขยะของตนเอง เพื่อรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ

 

2. ลดการใช้ภาชนะพลาสติกหรือโฟม 

: พกถุงผ้า ตะกร้า หรือพาชนะที่มีเมื่อไปซื้อของหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

 

3. เมื่อออกจากที่พัก ปิดแอร์ ปิดไฟ ถอดปลั๊กทุกครั้ง 

: ก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง ให้ปิดแอร์ ปิดไฟ และถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน ที่สำคัญไม่ควรเปิดแอร์ทิ้งไว้เมื่อไม่ได้อยู่ในที่พัก 

 

4. ปิดก๊อกน้ำให้สนิท หลังใช้งาน 

: ปิดก๊อกน้ำให้สนิท หลังใช้งาน และเช็คก๊อกน้ำก่อนออกจากห้องพักทุกครั้ง

 

5. พกกระติกน้ำคู่ใจไปไหนไปกัน 

: เลือกใช้กระติกน้ำหรือแก้วน้ำพกพา เพื่อลดขยะพลาสติก

 

6. พักโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

: เลือกพักโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับคนในพื้นที่ เป็นมิตรกับธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ให้น้อยที่สุด เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

 

7. แยกขยะ ก่อนทิ้ง 

: แยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง เช่น ขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ แต่ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล (ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร) ให้ทิ้งในถังขยะทั่วไปสีน้ำเงิน และขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง (ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กล่องกระดาษ กระดาษ) ให้ทิ้งในถังขยะรีไซเคิลสีเหลือง เป็นต้น 

 

ซึ่งหากเราปฏิบัติตาม 7 เทคนิค เที่ยวช่วยโลกได้นั้น จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความน่าเที่ยวมากขึ้น และคงสภาพของความสวยงามไว้ได้อย่างยาวนานแน่นอน

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง