ข้อมูลผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทย

ข้อมูลสถานที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของไทยด้านต่างๆ ดังนี้ คลินิก/ศูนย์แพทย์ชะลอวัย รีสอร์ตและศูนยสำหรับการบำบัดผู้ติดแอลกอฮอล์และติดยา รีสอร์ทและศูนย์สำหรับดูแลบริการผู้สูงอายุ โรงพยาบาล/ศูนย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI โรงพยาบาลและคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลและคลินิกเลสิกและตา โรงพยาบาลและคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศ โรงพยาบาลและคลินิกสำหรับผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลและศูนย์ศัลยกรรมความงาม ศูนย์บริการผิวหนังและความงาม ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ศูนย์สเต็มเซลล์

 

พื้นที่ดำเนินการ : กรุงเทพมหานคร กระบี่ ตราด สุราษฏร์ธานี ขอนแก่น เขาใหญ่ นครราชสีมา เชียงใหม่ พัทยา ชลบุรี ภูเก็ต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง