Silk Farm living museum บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์

เพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกลางหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวิถีชีวิตพอเพียง ณ หมู่บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สัมผัสทุกขั้นตอนจริงก่อนจะมาเป็นผ้าไหมได้ภายในพื้นที่

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง