Woman Journey ราชบุรี – สุพรรณบุรี

ราชบุรี-สุพรรณบุรี คือส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความเป็นพื้นบ้านและการนำเสนองานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั่วทั้งเมืองจึงมีบรรยากาศน่ารัก สบาย ๆ คงกลิ่นอายวิถีดั้งเดิมในหลายแง่มุม นี่จึงเป็นเสน่ห์ของ ๒ เมืองเล็กที่ทำให้เราอิ่มใจทุกครั้งเมื่อได้ไป

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง