Woman Journey เลย-ชัยภูมิ

เลย-ชัยภูมิ สองจังหวัดแดนอีสานไม่เพียงมอบความสวยงามแห่งขุนเขา แม่น้ำ และทิวทัศน์ตระการตา แต่ยังมีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เหมือนที่อื่นใด ให้ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจในวิถีที่แตกต่าง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง