เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบสาธารณะ อยุธยา

เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน 15 จังหวัด และเส้นทางข้ามภาค 5 เส้นทางทั่วประเทศไทย เพื่อใช้โอกาสนี้เป็นการนำร่องในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้จริง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการกระตุ้น ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใหฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องเตรียมพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการ ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว FIT ที่มีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวโดยระบบสาธารณะเป็นหลักและมีความชื่นชอบการสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยตนเอง 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ททท. จึงสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน 15 จังหวัด และเส้นทางข้ามภาค 5 เส้นทางทั่วประเทศไทย เพื่อใช้โอกาสนี้เป็นการนำร่องในการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยให้เกิดขึ้นได้จริงที่สุด

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง