10 ทริค เที่ยวปลอดภัย ห่างไกลจาก Covid – 19

แนะนำ 10 ทริค เที่ยวปลอดภัย ห่างไกลจาก Covid - 19

ในปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ซึ่งคาดว่าอาจจะต้องอยู่กับโรคนี้ไปจนกว่าจะมีตัวยาหรือวัคซีนที่รักษาอาการป่วยให้หายขาด และหากวิกฤติโควิด – 19 นี้ ผ่านพ้นไปแล้ว สถานการณ์ทุกอย่างคงจะดีขึ้น แล้วเราจะสามารถออกเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้องเดินทางออกไปไหนมาไหน ควรให้ความสำคัญและคำนึงถึงเรื่องสุขภาพอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง วันนี้เลยมีข้อแนะนำและทริคดี ๆ ทั้งหมด 10 ข้อ สำหรับการวางแผนให้เราได้เที่ยวให้ปลอดภัยห่างไกลจาก Covid-19 เพราะเมื่อเที่ยวได้ แต่การ์ดห้ามตกเด็ดขาด

 

1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ต้องไม่ลืมพกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

: เมื่อต้องออกจากบ้านทุกครั้ง ต้องไม่ลืมพกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ สบู่เหลว ทิชชู่เปียก และยา เป็นต้น และไม่ควรใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

 

2. เดินทางไปเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว

: เมื่อต้องออกเดินทาง ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก และถ้าหากเมื่อจำเป็นต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ ควรเลือกรถที่มีผู้โดยสารที่ไม่แออัด ควรนั่งเว้นระยะห่าง และควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

 

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตามจุดต่าง ๆ เมื่อต้องเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

: เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส จับ สิ่งของหรือสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือหากจำเป็นต้องสัมผัส จับ ไม่ควรนำมือหรือส่วนที่ได้สัมผัสใกล้กับปากหรือจมูกเด็ดขาด และควรรีบทำความสะอาดโดยการล้างมือ หรือทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ทันที

 

4. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

: ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะและเมื่อต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก และในขณะพูดสนทนากัน ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

5. เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัดและผู้คนต้องไม่หนาแน่น

: ควรพาตัวเองไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่แออัด ผู้คนไม่หนาแน่น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่งโล่งสบาย

 

6. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

: เมื่อไปสัมผัส หยิบจับสิ่งของ ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง รวมไปถึงก่อนการรับประทานอาหาร ต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลทำความสะอาดให้เป็นนิสัย กินร้อน ช้อนของตัวเอง และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน

 

7. ใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

: ใช้จ่ายเงินผ่านมือถือหรือ QR Code แทนการจับเงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโรค

 

8. เลือกที่พัก ร้านอาหาร หรือคาเฟ่ ที่ได้มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย

: เมื่อต้องเลือกที่พัก หรือต้องเลือกร้านอาหาร คาเฟ่ ควรเลือกที่ที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี หรือการันตีโดยมาตรฐาน SHA (ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับนักท่องเที่ยวยุค New Normal) นั่นเอง

 

9. ปฏิบัติตามมาตรการและกฏระเบียบของสถานที่นั้นอย่างเคร่งครัด

: ปฏิบัติตนเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกพื้น ตามเกณฑ์การเฝ้าระวังที่กำหนดไว้

 

10. เมื่อเข้าที่พักอาศัย ควรอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายทันที

: เมื่อถึงบ้าน ควรถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน และรีบตรงเข้าไปยังห้องน้ำ ล้างมือและอาบน้ำสระผมทันที ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ให้นำไปซักอย่าเก็บไว้ และหน้ากากอนามัยที่ใส่แล้ว ให้ใส่ถุงและมัดให้เรียบร้อย หาที่ทิ้งขยะติดเชื้อ โดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไป และหากสวมหน้ากากผ้า ให้รีบถอดและนำไปซักตากแดดหรือตากไว้ในที่โล่ง ให้โดนแดดและมีลมโกรก และในส่วนสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ แว่นตา หมั่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ

 

ซึ่งถ้าหากเราปฏิบัติตนให้อยู่ในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และมาตรการของรัฐ รวมไปถึงการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างดีแล้ว เชื่อว่าทุกคนจะลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างแน่นอน

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

WAT SEASON 1 : ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ดำเนินโครงการ
“WAT” Worship Activities Tradition “ศรัทธานำทาง เส้นทาง นำเที่ยว” เป็นการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยว ที่ใช้ความศรัทธา และความเชี่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยเชี่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น เพิ่อเป็น การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ได้สร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวนำร่องจำนวน 15 เส้นทาง ใน 15 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

The Journey

The Tourism Authority of Thailand (TAT) developed the BCG & Happy Model community tourism route project based on the objective of adding value to community tourism. By selecting communities, OTOP products, and GI products under the concept of the BCG & Happy Model, the project supports the government’s initiative to disseminate specific information about community tourism, OTOP, and GI products to create a valuable experience for tourists. At the same time, the project offers economic, social, and environmental balance for each community. Moreover, the information can lead to further marketing and sales opportunities with partners.

E-Brochure-อุบลราชธานี

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางอุบลราชธานี – เช็กอินจุดชมวิวหลักล้าน สกายวอร์ก เขื่อสิรินธร ท่องเที่ยวอุทยานผาแต้ม ชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียนรู้ศึกษาดูงาน วิสาหกิจกัญชา เยี่ยมชมฟาร์มเพาะเบี้ยกัญชาทางการแพทย์

E-Brochure-ภูเก็ต

โปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางภูเก็ต – เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ กับ Cannabis Phuket By HHT เรียนรู้เข้าถึงศาสตร์ของกัญชาที่กำลังเป็นกระแส พร้อมเวิร์กชอป ตื่นตาจื่นใจไปกับ ดินแดนไข่มุกแห่งอันดามัน

This site is registered on wpml.org as a development site.