More Legacy ภาคกลาง – มรดกแห่งสายน้ำ มรดกแห่งสยาม

จำเป็น

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมลุ่มน้ำสำคัญ ที่สืบทอดอารยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น หลอมรวมวัฒนธรรมจากคนต่างถิ่น สั่งสมความรู้จากอาณาจักรโบราณสู่มหานครสมัยใหม่

 

พื้นที่ดำเนินการ: พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม กรุงเทพมหานคร

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ