20 เส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon “เที่ยวไทย หัวใจฮีโร่”

จำเป็น

เส้นทางแห่งความรักษ์ทั่วไทย “20 เส้นทางคาร์บอนต่ำ ” ที่ถูกออกแบบ และสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวตามหลักของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism) และ BCG Model ให้นักท่องเที่ยวสามารถเป็น “ฮีโร่” ได้ง่าย ๆ ในทุกการเดินทาง ร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขบนเส้นทาง ท่องเที่ยวที่หลากหลาย กับการท่องเที่ยว 5 สายสไตล์คาร์บอนต่ำ ทั้งสายชิล สายชิม สายลึก สายลุย และสายสุขภาพ

Adventure    ฮีโร่สายลุย พิษณุโลก ตาก กาญจนบุรี พังงา
Gastronomy ฮีโร่สายชิม ขอนแก่น ชลบุรี จันทบุรี ตรัง
Slow Life     ฮีโร่สายชิล ลำปาง เลย ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ตราด
History       ฮีโร่สายลึก น่าน เพชรบุรี ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต
Wellness      ฮีโร่สายสุขภาพ เชียงราย บุรีรัมย์ สมุทรปราการ กระบี่

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ