Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข

จำเป็น

มิติใหม่ของการเลือกรับประทานอาหารที่คำานึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด BCG
(BIO CIRCULAR GREEN) การจัดการร้านตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว ที่นำาไปสู่เทรนด์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตามแนวคิด HAPPY MODEL กินดี อาหารอร่อยสะอาด มีประโยชน์ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารที่นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคม และเชื่อมโยงอาหารเข้ากับพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ    กรุงเทพ, ชลบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, กระบี่, ภูเก็ต
Area : Bangkok, Chon Buri, Chiang Mai, Krabi, Phuket

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ