6 แหล่ง Meditation ฟื้นฟูจิตใจจากภายในสู่ภายนอก

 ต้องรับมือกับงานที่เครียดอยู่ใช่ไหม? เรามี 6 แหล่ง #𝑴𝒆𝒅𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 ฟื้นฟูจิตใจจากภายในสู่ภายนอก มาฝาก!

แถมยังช่วยลดความยุ่งเหยิงในใจและช่วยให้มีสมาธิกับสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น จะมีที่ไหนบ้างไปดูกัน!

.

     #วัดสวนดอก จังหวัด เชียงใหม่

ที่นี่มีเวิร์กช็อปการทำสมาธิสอนเทคนิคการทำ #สมาธิวิปัสสนา เพื่อช่วยให้ร่างกายเเละจิตใจสงบขึ้น

.

     #วัดป่านานาชาติ จังหวัด อุบลราชธานี

เป็นวัดทางพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีการทำสมาธิ

เเละสอนเทคนิคการทำสมาธิวิปัสสนา

.

     #วัดร่ำเปิง จังหวัด เชียงใหม่

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหลายประเทศ นิยมมาศึกษา

แนวทางการ #ปฏิบัติธรรมวิถีพุทธ ที่นี่กันเป็นจำนวนมาก

.

     #วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัด กรุงเทพฯ

แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เเละได้พัฒนาจนกลายเป็น

สถานที่สำหรับระเบียบสงฆ์ เเละเป็น #ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ด้วย

.

     #ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

คอร์สปฏิบัติธรรมของที่นี่จะเป็นแบบอานาปาสติ ตามแบบฉบับของท่านพุทธทาส สวนโมกข์

.

     #วัดสวนโมกขพลาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ที่นี่มีบรรยกาศที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจ และศึกษาพุทธศาสนา

เเละทางวัดมีการฝึกสอนสมาธิแก่ชาวต่างชาติอีกด้วย

.

📍ตามไปฝึกใจ ทำสมาธิกันได้เลย รับรองว่าได้ฟื้นฟูทั้งกาย เเละใจเเน่นอน!

✨ วัดสวนดอก จังหวัด เชียงใหม่

     วัดแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนในเชียงใหม่ ที่มีเวิร์กช็อปการทำสมาธิสอนเทคนิคการทำ #สมาธิวิปัสสนา

เพื่อช่วยให้ร่างกายเเละจิตใจสงบขึ้น 🧘🏻‍♀️ เหมาะกับผู้ที่อยากหาที่สงบๆ พักผ่อนเเละทำสมาธิ

ภายในวัดสวนดอก ยังมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่เก่าแก่และสวยงามให้เราได้เที่ยวชมด้วย

     • พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา

เป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นศิลปะลังกาวงศ์ผสมล้านนาที่งดงาม

และยังเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ สำหรับพุทธศานิกชนมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

     • พระเจ้าเก้าตื้อ

เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ หล่อด้วยทองสำริด ศิลปะแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย

ปางมารวิชัย เมื่อหล่อเสร็จ ไม่สามารถชักลากเข้าเมืองได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมาก จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์

เป็นพระวิหาร มีตำนานเล่ากันว่า มักจะมีผู้มาอธิษฐานขอบุตร หรือปรารถนาสิ่งต่างๆ มักจะสมปรารถนาทุกประการ

     • พระเจ้าค่าคิง

เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง พระเจ้ากือนาโปรดให้ช่างสร้างขึ้นด้วยทองสำริด เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

มีขนาดเท่าพระวรกายของพระองค์ขณะประทับยืน เมื่อ พ.ศ.1916

     นอกจากนี้ที่วัดสวนดอก ยังมีประเพณีประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุกปี คือ ประเพณีทำบุญสลากภัต 

ประเพณีตั้งธรรมหลวง ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือ #ฟังเทศน์มหาชาติ หลังออกพรรษาในทุกปี

และประเพณีทำบุญสรงน้ำพระบรมธาตุ 

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/7h4Bto1UFySRw8rc9

⏰ เปิดให้เข้าชม : เวลา 06.00-17.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/watsuandok

✨ วัดป่านานาชาติ จังหวัด อุบลราชธานี

     เป็นวัดทางพุทธศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่มีการทำสมาธิ

เเละสอนเทคนิคการทำ #สมาธิวิปัสสนา 🧘🏻‍♀️ เพื่อช่วยให้ร่างกายเเละจิตใจสงบขึ้น

     เป็นวัดป่าสาขาที่ 19 ของวัดหนองป่าพง ในวัดจะมีชาวต่างชาติบวชจำพรรษาเป็นจำนวนมาก

เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทาง #วิปัสสนากัมมัฏฐาน พระภิกษุชาวต่างชาติในวัด

เกือบทุกรูปสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี

     วัดป่านานาชาติยึดเอาพระวินัยเป็นแม่แบบในการปฏิบัติข้อวัตรต่างๆ เป็นหลัก

จึงให้ความสำคัญในการแนะนำข้อวินัยบัญญัติต่อผู้ที่ต้องการลองเข้ามาศึกษารูปแบบชีวิตในผ้าเหลือง

และเน้นการอบรมศึกษาด้านพระวินัยสำหรับเหล่าพระสงฆ์ที่บวชแล้วอีกด้วย

และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวเเก่ผู้ที่อยากลองมาทำสมาธิวิปัสสนา เพื่อช่วยให้ร่างกายเเละจิตใจสงบขึ้นอีกด้วย

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/NxRWdzWfJzV4wujU7

⏰ เปิดให้เข้าชม : เวลา 05.30-18.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://www.watpahnanachat.org

📖 อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://tourismproduct.tourismthailand.org/2022/10/12/products-unicorn-health-wellness/

✨ วัดร่ำเปิง จังหวัด เชียงใหม่

     เป็น #ศูนย์วิปัสสนา และเป็นสถานที่เงียบสงบในเขตชานเมืองเก่าของเชียงใหม่ ที่วัดร่ำเปิง

เป็น #สำนักปฏิบัติธรรม มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหลายประเทศ นิยมมาศึกษา

แนวทางการ #ปฏิบัติธรรมวิถีพุทธ ที่นี่กันเป็นจำนวนมาก

👉🏻 การปฏิบัติธรรมของที่นี่เป็นแนวสติปัฏฐาน 4 คือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ คือ

     1) #กายานุปัสสนาสติสัมปัฏฐาน คือ การพิจารณากายเป็นอารมณ์

     2) #เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์

     3) #จิตตานุปัสสนาสิปัฏฐาน คือ การพิจารณาจิตเป็นอารมณ์

     4) #ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ การพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์

แนะนำให้มาอย่างน้อย 3 วัน เพราะเป็นข้อกำหนดของทางวัด เพื่อที่ผู้ปฏิบัติได้มีเวลาเรียนรู้และปฏิบัติได้จริง

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/5EfnhBDoeNxmjcZT7

⏰ เปิดให้เข้าชม : เวลา 07.00-17.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://www.watrampoeng.com

📖 อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://tourismproduct.tourismthailand.org/2022/10/12/products-unicorn-health-wellness/

 

✨ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัด กรุงเทพฯ

     วัดมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าเเก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เเละได้พัฒนาจนกลายเป็นสถานที่สำหรับระเบียบสงฆ์ เเละเป็น #ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ด้วย

     ภายในจะมีพระมณฑป มีพระเจดีย์ทอง ที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

รวมถึงยังมีพระบรมอัฐิของในหลวงรัชกาลที่ 1 และสมเด็จฯ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

     โดยจะเป็นเจดีย์เครื่องทรงสืบทอดมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งรอบฐานพระเจดีย์

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ไว้ได้อย่างสวยงาม ✨

เป็นอีกวัดที่งดงามเเละเหมาะกับการมาทำสมาธิ 🧘🏻‍♀️ พักผ่อนกายใจ เเถมอยู่ในกรุงเทพฯอีกด้วย

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/uE8ugnxhboavymfdA

⏰ เปิดให้เข้าชม : เวลา 07.30-18.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Watmahadhatu/

📖 อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://tourismproduct.tourismthailand.org/2022/10/12/products-unicorn-health-wellness/

 

✨ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

     เปิดสอนเป็นศูนย์การทำสมาธิ ให้เข้าใจในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ่ง

คอร์สปฏิบัติธรรมของที่นี่จะเป็นแบบ #อานาปาสติ ตามแบบฉบับของท่านพุทธทาส สวนโมกข์

ปัจจุบันมีพระอาจารย์จากสวนโมกข์มาสอน คอร์สที่นี่มีถึง 3 ภาษา ประกอบด้วย 

                     👉🏻 ภาคภาษาไทย จัดช่วงวันที่ 12-17   

                     👉🏻 ภาคภาษาอังกฤษ คอร์สพื้นฐานจัดช่วงวันที่ 11-18 และขั้นสูง 23-27

                     👉🏻 ภาคภาษารัสเซีย ชวงวันที่ 3-10

ที่นี่จัดการอบรมธรรมปฏิบัติ ตามหลักพุทธศาสนา ให้เเก่ประชาชนทั่วไป

สำหรับใครที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นอีกตัวเลือกที่เเนะนำเลย

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/ReeYMmcXTHfqYDnj8

⏰ เปิดอบรมทุกวันที่ 12 – 17 ของทุกเดือน

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://dipabhavan.weebly.com

📖 อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://tourismproduct.tourismthailand.org/2022/10/12/products-unicorn-health-wellness/

 

✨ วัดสวนโมกขพลาราม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

     ที่นี่เป็นที่นิยมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก ในการมาฝึกทำสมาธิที่นี่ 

#วัดสวนโมกขพลาราม หรือ #วัดธารน้ำไหล เป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม

     รอบๆ บริเวณวัดยังมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอน

ในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย

และรอบๆ ก็มีบรรยกาศที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่ฝึกอบรมจิตใจ 🧘🏻‍♀️ และศึกษาพุทธศาสนา

เเละทางวัดมีการฝึกสอนสมาธิแก่ชาวต่างชาติอีกด้วย

3 ลายแทงสู่มรดกทางธรรม ได้แก่

     👉🏻 เสียงดนตรีแห่งป่าโมกข์ : เสียงดนตรีแห่งป่าโมกข์ไม่ใช่เสียงดนตรีทั่วไป แต่เป็นเสียงดนตรีของ

กองหิน ต้นไม้ แมลง และ ธารน้ำไหล สถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมให้เรียนรู้ธรรมะด้วยการค้นหาธรรมชาติ

     👉🏻 กวีเอกแห่งเมืองไชยา : บทกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่แฝงไปด้วยคติธรรมคำสอนว่าด้วยชีวิต

ศาสนา สังคม การเมือง และสันติภาพ

     👉🏻 พุทธศิลป์ : งานศิลป์ในสวนโมกข์ทั้งปูนปั้น ภาพพิมพ์ ผลงานสถาปัตยกรรมบนเรือใหญ่ โรงมหรสพทางวิญญาณ

ที่ใช้เทคโนโลยีอธิบายธรรมได้อย่างลึกซึ้งกินใจ

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/SrQ8MU8NfrMv1neJ6

⏰ เปิดให้เข้าชม : เวลา 06.00-18.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : http://suanmokkh-idh.org

📖 อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://tourismproduct.tourismthailand.org/2022/10/12/products-unicorn-health-wellness/

 

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง