6 ชุมชนท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สัมผัสวัฒนธรรมชุมชน

     ร่วมสัมผัสวิถี #ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทำกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

สนุกและอิ่มสุขแน่นอน! วันนี้เราจะพาไปเที่ยว ไปส่อง #ชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ให้เข้าใจเเละเห็นคุณค่าของชุมชนนั้นๆ มากขึ้น 🔍 จะมีที่ไหนกันบ้าง ตามไปส่องกันได้เลย! 

.

🛖 ชุมชนบ้านตม

#ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่นำพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์เพิ่มประโยชน์

บนพื้นที่ราบลุ่มเเละมีคลองชลประทานซึ่งเกื้อหนุนต่อการทำเกษตร

มีการนำภูมิปัญญามาใช้กับพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกเเละดูเเลด้วยปุ๋ยเเบบธรรมชาติ

.

🛖 ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์

เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม #รักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับใช้เทคโนโลยีวัดผลการลด 𝘾𝙖𝙧𝙗𝙤𝙣 𝙁𝙤𝙤𝙩𝙥𝙧𝙞𝙣𝙩 มีการต่อยอดด้วยการพัฒนาทักษะ

ฝีมือของคนในชุมชมควบคู่กับเริ่มต้นทำการท่องเที่ยวตามเเนวคิด 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙇𝙤𝙬 𝘾𝙖𝙧𝙗𝙤𝙣

.

🛖 บ้านดงผาปูน

#ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับชุมชนต้นเเบบในด้านการจัดการทรัพยากร ร่วมกับทำฝายชะลอน้ำ

เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของดินจนในที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 

.

🛖 ชุมชนดงเย็น

เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำขนมแปรของชาวลาวครั่ง ทำปุ๋ย เเละน้ำหมักจากส่วนผสมธรรมชาติ

ที่หาได้ในชุมชน สนุกเเถมได้ความรู้ไปกับกิจกรรมในแบบชุมชนตามวิถีเกษตรอินทรีย์

.

🛖 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย

ชุมชนที่มีเสน่ห์ด้วยธรรมชาติเเละวิถีการดำรงชีวิตเเบบดั้งเดิม มีการ #อนุรักษ์ป่าชายเลน

รอบพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาศัยของกั้งโดยชาวบ้านที่นี่มีการย่ำกั้งที่ไม่เหมือนที่อื่น

ทั้งยังได้บูรณาการความรู้จัดตั้งธนาคารกั้งขึ้นเป็นแห่งเเรกของโลก

.

🛖 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

มาสัมผัสเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นของชุมชนนาต้นจั่นด้วยการพักโฮมสเตย์ ที่นี่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น

ของโฮมสเตย์เมืองไทย บ้านทุกหลังมีมารตฐานเเละพร้อมต้อนรับผู้มาเข้าพัก

และกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คือการทำ ‘ผ้าหมักโคลน’ 

ชุมชนบ้านตม | ชลบุรี

     #ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่นำพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์เพิ่มประโยชน์

บนพื้นที่ราบลุ่มเเละมีคลองชลประทานซึ่งเกื้อหนุนต่อการทำเกษตรเเห่งนี้

ไม่เพียงเเค่ปลูกพืชได้ผลสมบูรณ์ดีเท่านั้น

.

ยังมีการนำภูมิปัญญามาใช้กับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 🌿 ที่ปลูกเเละดูเเลด้วยปุ๋ยเเบบธรรมชาติ

.

โดยมีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม #แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ที่เข็มเเข็งให้เเก่ชุมชน

มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจ เช่น เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว เกลือขัดผิว สบู่ มีบริการนวดสปาเท้า

การอบสมุนไพร การทำอาหารเเละเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน

.

มีการจัดตั้งเป็น #ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมุนไพร เเละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นอกจากจะหยิบคุณประโยชน์ที่หลากหลายของพืชสมุนไพรมาใช้เเล้ว🌿ยังนำของเหลือใช้อย่าง

แกลบหรือเปลือกข้าวหอมมาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์เปลือกข้าวหอมดับกลิ่น

.

ทั้งนี้ชุมชนยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาอื่นๆ ที่คนในชุมชนมีอย่างงานจักสาน 🧺 เเละการสานเเห

ด้วยมือร่วมกันไปด้วย เรียกได้ว่าเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ แถมยังท่องเที่ยวไปด้วยก็ได้

มาร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเเละบริการของชุมชนกัน!

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/Ud74ANNq1EATgj8L6

⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/BanThomHerb/?locale=th_TH&_rdc=1&_rdr

 

ชุมชนบ้านท่ามะปรางค์ คลองเพล | นครราชสีมา

     จากต้นทุนจากชีวภาพที่เป็นทั้งแหล่งโอโซน 🏜️ มีผืนป่า เเละต้นน้ำที่บริสุทธิ์ 🏞️

ทั้งยังมีวิถีชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน จึงต่อยอดด้วยการพัฒนาทักษะ

ฝีมือของคนในชุมชมควบคู่กับเริ่มต้นทำการท่องเที่ยวตามเเนวคิด 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙇𝙤𝙬 𝘾𝙖𝙧𝙗𝙤𝙣

.

เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม #รักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ♻️

ร่วมกับใช้เทคโนโลยีวัดผลการลด 𝘾𝙖𝙧𝙗𝙤𝙣 𝙁𝙤𝙤𝙩𝙥𝙧𝙞𝙣𝙩 📊 จากกิจกรรมท่องเที่ยว

โดยออกเเบบโปรแกรมให้ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ

.

โดยการปั่นจักรยานเลียบภูเขา 🚲 ลอดอุโมงค์ต้นไม้ เล่นน้ำใสในลำธาร

เเวะสวนของชาวบ้านเพื่อชิมผลไม้สดอร่อยตามฤดูกาล เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง มะยงชิด

พร้อมสักการะหลวงพ่อพระใหญ่อายุกว่าร้อยปี!

.

รับประทานอาหารท้องถิ่นที่ใช้ #วัตถุดิบปลอดสารพิษ มีเวิร์กชอปทำของที่ระลึกจากวัสดุ

ในสวนหลังบ้าน เเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านอัดเเท่งสมุนไพร ซึ่งเป็นการประยุกต์นำสิ่งใกล้ตัว

มาเพิ่มมูลค่า💰เเละใช้ประโยชน์มาดีท็อกซ์ปอด กระตุ้นพลังงานให้กับชีวิตกัน!

🗺️ พิกัด : https://maps.app.goo.gl/yKddp2Qx7rWVSySg9?g_st=il

⏰ เปิดทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/ThamapangKlongphel?_rdc=1&_rdr

 

บ้านดงผาปูน | น่าน

     #ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับชุมชนต้นเเบบในด้านการจัดการทรัพยากร เมื่อในอดีตพื้นที่แห่งนี้

เคยดำรงชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียนโดยการทำลายป่าเพื่อทำไร่เเละแผ้วถางเพื่อเพาะปลูกใหม่เรื่อยๆ

ทำให้ป่าเสื่อมโทรมเเละสายน้ำเเห้งขอด 🍂🍁

.

ต่อมาจึงได้มีการร่วมใจกันพัฒนาให้ภูเขาหัวโล้นเป็นพื้นที่รักษ์ป่า โดยใช้เวลากว่า 10 ปี

ในการปลูกพืชยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเเละพืชอุ้มน้ำ ร่วมกับทำฝายชะลอน้ำเพื่อรักษา

ความชุ่มชื้นของดินจนในที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 🍃

.

นอกจากป่าจะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เเละคืนกลับมาเป็นอากาศบริสุทธิ์แล้ว

ยังเป็นแหล่งต้นน้ำ เเหล่งอาหาร เเละเเหล่งรายได้ที่ยั่งยืนของชุมชนโดยมีของดีจากป่า เช่น

.

น้ำผึ้ง เห็ด สมุนไพร ผักหวานป่า หน่อไม้ ให้ชุมชนสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ควบคู่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทุกคนเข้ามาเดินป่าศึกษาพันธุ์ไม้เเละสร้างแรงบันดาลใจให้พื้นที่อื่นๆ

☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 082 952 7114, 093 162 4303

 

ชุมชนดงเย็น | สุพรรณบุรี

     ชาวชุมชนดงเย็นสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวครั่ง มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

และมีเเนวคิดการพึ่งพาตนเองด้วยอาชีพ #เกษตรวิถีอินทรีย์ นอกจากทำนาปลูกข้าว 🌾

ผลิตเป็นข้าวกล้องคัดมือเเละข้าวไรซ์เบอร์รีบริโภคเองและจำหน่ายเเล้ว

.

ยังได้ปลูกพืชผักเเละสมุนไพรไว้สำหรับรับประทานในครัวเรือน เเละต่อมาได้รวมตัวกัน

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เเละทำแปลง #ปลูกผักสดปลอดสารพิษ 🥬 ของชุมชนขึ้นเพื่อ

ต้อนรับนักท่องเที่ยวเเละผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมสนุก

.

แถมยังได้ความรู้ไปกับกิจกรรมในเเบบชุมชน เช่น นั่งรถซาเล้ง หรือปั่นจักรยานไปเก็บผักตามโจทย์

เก็บเห็ดในโรงเพาะเข้าเล้า ไปเก็บไข่ไก่สดๆ จากแม่ไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงเเบบปลอดสารเร่งโต

เเล้วมาปรุงเป็นเมนูสุขภาพเพื่อรับประทาน

.

เรียนรู้ภูมิปัญญาการทำขนมแปรของชาวลาวครั่ง ทำปุ๋ย เเละน้ำหมักจากส่วนผสมธรรมชาติ

ที่หาได้ในชุมชน สนุกเเถมได้ความรู้ไปกับกิจกรรมในแบบชุมชนตามวิถีเกษตรอินทรีย์

ครบจบในที่เดียวแบบนี้ต้องห้ามพลาดเเล้ว!

🗺️ พิกัด : https://maps.app.goo.gl/U8mw7umJtJTTXHUbA?g_st=il

☎️ สอบถามเพิ่มเติม : 083 308 8144

 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบากันเคย | สตูล

     ชุมชนที่มีเสน่ห์ด้วยธรรมชาติเเละวิถีการดำรงชีวิตเเบบดั้งเดิม

ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง 🎣 เเละในฤดูกาลที่มีเคยจะมีการนำมาแปรรูปทำกะปิ

ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงเรื่องความหอมอร่อยสมชื่อ ‘บากันเคย’ ที่สื่อถึง ‘แหล่งทำกะปิ’

.

มีการ #อนุรักษ์ป่าชายเลน รอบพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาศัยของกั้ง🦞โดยชาวบ้านที่นี่มีการย่ำกั้ง

ที่ไม่เหมือนที่อื่น ทั้งยังได้บูรณาการความรู้จัดตั้งธนาคารกั้งขึ้นเป็นแห่งเเรกของโลก

.

มีการต่อยอดทำรีสอร์ตชุมชนให้บริการที่พัก อาหารอร่อยจากทะเล เเละกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้

พาไปสปาทรายดำที่ทำให้ผิวชุ่มชื้น ชมเเหล่งวางไข่ของเต่าทะเล ดำน้ำดูปะการัง

.

ในตอนน้ำลงยังจะได้เห็นความอัศจรรย์ของเเนวสันทรายที่เกิดจากการทับถม

ของเปลือกหอยนับล้านๆ 🐚 ตัวทอดยาวเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร

จากเกาะหัวมันเชื่อมไปยังเกาะสาม

.

กิจกรรมเเน่น แถมอาหารอร่อย หาเวลาว่างเเล้วเเวะมาเที่ยวกันได้เลย!

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/QWgd48SK83maTUum9

⏰ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

 

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น | สุโขทัย

     มาสัมผัสเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นของชุมชนนาต้นจั่นด้วยการพักโฮมสเตย์ 🛖

ซึ่งที่นี่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโฮมสเตย์เมืองไทย บ้านทุกหลังมีมารตฐานเเละพร้อมต้อนรับ

ผู้มาเข้าพักอย่างอบอุ่น มีอาหารเช้าเเบบขันโตกที่อุดมไปด้วยผักพื้นบ้านและวัตถุดิบตามฤดูกาล

.

🌟 ไฮไลต์จะอยู่ที่เเกงเห็ดเผาะในหน้าฝน เจ้าบ้านยังเป็นไกด์พานั่งรถอีเเต๊กหรือปั่นจักรยาน

ออกไปทำกิจกรรมสนุกในชุมชน ชวนเเวะสวนของชาวบ้านชิมผลไม้สดอร่อย ทดลองทำ

เเละทานข้าวเปิ๊บโบราณ จิบกาเเฟในกระบอกไม้ไผ่

.

👉🏻 พลาดไม่ได้คือการทำ ‘ผ้าหมักโคลน’ ภูมิปัญญาที่เกิดจากความบังเอิญได้เห็นส่วนชายผ้านุ่ง

ซึ่งเปื้อนโคลนจากนามีความนุ่มเเละมีสีสวยเเบบธรรมชาติ จึงนำมาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญา

การทอผ้าเเละพัฒนาต่อยอดเป็นเสื้อ 👕 ผ้าพันคอ🧣กระเป๋า 👜

แถมยังขึ้นชื่อระดับประเทศเเละเป็นสินค้าส่งออกอีกด้วย!

.

มาพักโฮมสเตย์ชุมชนกันเเล้ว อย่าลืมเเวะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชมกันด้วยนะ!

🗺️ พิกัด : https://goo.gl/maps/yC29CxPdWEdEvyNb8

🌐 สอบถามเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/HomeStayBannaTonChan/

 

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง