รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14/รางวัลกินรี (Thailand Tourism Awards 2023 : TTA) Hall Of Fame

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (Thailand Tourism Hall of Frame)
จำเป็น

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 / รางวัลกินรี (Thailand Tourism  Awards 2023 : TTA) Hall Of Fame
คำโปรย     รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (TTA) หรือ รางวัลกินรีเป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางและกระบวนการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขา เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน ในครั้งที่ 14 ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ (Hall Of Fame, Thailand Tourism Gold Awards, Thailand Tourism Silver Awards) 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)/ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accomodation)/ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health and Wellness Tourism)/ ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)/ ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Hall Of Fame การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 (Thailand Tourism Awards 2023 : TTA)

หน้า 4       ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)
               สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม : เพชรบูรณ์
              สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ : ลำปาง ขอนแก่น เชียงใหม่
              สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ : ลำปาง   
หน้า 10      ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accomodation)             
               สาขารีสอร์ต : กระบี่
              สาขาดีไซน์โฮเทล : เพชรบุรี
หน้า 12      ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (Health and Wellness Tourism)
               สาขาสปา : เชียงใหม่
              สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต  : สุราษฎร์ธานี

Area : Chiang Mai, Phetchabun, Lampang, Phetchaburi, Khon Kaen, Krabi, Surat Thani

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว :(Attraction)
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย : Outdoor & Adventure Activities
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ : Learning & Doing
สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ : Nature & Park Attraction
สาขาแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและความบันเทิง : Recreation & Entertainment
สาขาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม : Historical & Culture Attraction               
สาขาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน : Local & Community Attraction

ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accomodation)
สาขาลักซ์ชูรี โฮเทล : Luxury Hotel    
สาขาโลเคชั่น โฮเทล : Location Hotel          
สาขาดีไซน์ โฮเทล : Design Hotel
สาขารีสอร์ต : Resort

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ :(Health and Wellness Tourism)
สาขาสปา : Spa   
สาขาเวลเนส แอนด์ สปา รีทรีต : Wellness & Spa Retreat
สาขานวดไทย : Nuad Thai for Health

ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes)

ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน : (Low Carbon & Sustainability)
สาขาแหล่งท่องเที่ยว : Attraction
สาขาที่พักนักท่องเที่ยว : Accomodation
สาขาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : Health and Wellness Tourism
สาขารายการนำเที่ยว : Tour Program

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มส่งคำขอ

ส่งแบบฟอร์มคำขอสำเร็จ