เส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวกรุงแบบกรีน 1 day trip

Highlight 

  • ล่องเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม ชิมของอร่อยระดับตำนาน
  • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
  • ตลาดนางเลิ้ง
  • ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  • พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย

พื้นที่ดำเนินการ (Area) : กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ติดตามรายละเอียดเส้นทางสุขทันที..ที่เที่ยวภาคกลาง ในจังหวัดอื่น ๆ ได้
ที่  https://thai.tourismthailand.org/Articles/centralroutes 


ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดย ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566
#AmazingThailand 
#สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง 
#เที่ยวภาคกลาง 
#ความสุขง่ายๆหาได้ที่ภาคกลาง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง