เส้นทางท่องเที่ยว เที่ยวกรุงแบบสายกรีน 2 วัน 1 คืน

Highlight 

  • ล่องเรือไฟฟ้าเที่ยวคลองผดุงกรุงเกษม ชิมของอร่อยระดับตำนาน
  • วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
  • ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
  • พิพิธภัณฑ์รถไฟไทย
  • ย่านตลาดน้อย
  • ศาลเจ้าโจวซือกง
  • Tuk Tuk พลังงานไฟฟ้า Move Me
  • มิวเซียมสยาม Active Museum

พื้นที่ดำเนินการ (Area) : กรุงเทพมาหนคร (Bangkok)

ติดตามรายละเอียดเส้นทางสุขทันที..ที่เที่ยวภาคกลาง ในจังหวัดอื่น ๆ ได้
ที่  https://thai.tourismthailand.org/Articles/centralroutes 

ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดย ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2566
#AmazingThailand 
#สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง 
#เที่ยวภาคกลาง 
#ความสุขง่ายๆหาได้ที่ภาคกลาง

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง