Phrae So Cool So Classic แอ่วม่วนเสน่ห์แพร่

Highlight 

 • คุ้มเจ้าหลวง
 • คุ้มวงศ์บุรี
 • ช่อแฮพระอารามหลวง
 • ผ่อบ้านแอ่วเวียงยามค่ำ
 • ใส่บาตร ชมวิถียามเช้าในเมืองแพร่
 • แพะเมืองผี
 • สถานีรถไฟบ้านปิน
 • พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
 • วัดศรีดอนคำ
 • โฮงซึงหลวง
 • บ้านพรรษา – ผ้าตีนจกวิถีชิวิตแห่งล้านนา
 • หอศาสตราแสนเมืองฮอม

พื้นที่ดำเนินการ (Area) : แพร่ (Phrae)

ติดตามรายละเอียดเส้นทางสุขทันที..ที่เที่ยวภาคเหนือ ในจังหวัดอื่น ๆ ได้
ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/north-routes-2024

ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดย ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567
#AmazingThailand 
#GoNorthThailand 
#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ 
#สุขทันทีที่เที่ยวภาคเหนือ
#สุขพอดีที่มาแพร่  
#ให้แพร่เทคแคร์คุณ

Share:

บทความที่เกี่ยวข้อง