เดินทอดน่อง | ล่องนาวา | ถวิลหาอดีต ในกรุงเทพฯ

กรุงเพทมหานครBangkok

เดินทอดน่อง | ล่องนาวา | ถวิลหาอดีต กับการ #ล่องคลองผดุงกรุงเกษม  

สายน้ำ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายของประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมือง

___________________________________________________

เส้นทาง : ท่าเรือเทวราช-บ้านบรรทมศิลป์-วังเทเวศร์-กรมสหกรณ์-วัดนรนาถ โชติเวช-วังกรมหลวงปราจินกิติบดี-วังลดาวัลย์-วัดมกุฏกษัตริย์-วังจันทรเกษม-โรงทหารหน้า-คลองลำมาศ-ทำเนียบรัฐบาล-วัดโสมนัส-วังกรมหลวงชุมพร-ตลาดนางเลิ้ง-วัดญวน-บ้านสุริยานุวัตร-สะพานเจริญราษฎร์-บ้านพิบูลธรรม-สะพานกษัตริย์ศึก-วัดเทพศิรินทร์-ปลายถนนมังกร-โรงเรียนสายปัญญา-หัวลำโพง-วัดราชาธิวาส(วัดโบราญแต่ครั้งอยุธยา)-วัดเทวราชกุญชร-พิพิธภัณฑ์สักทอง

 

 

 

รีวิวท่องเที่ยวโดย Nattawee Sittiworakun