ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Rhythm of Lady Traveler (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Charming flower for magical experience (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Gastronomy Tourism (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year :
Eastern Legacy ค้นพบขุมทรัพย์แห่งภาคตะวันออก ในปราจีนบุรีและจันทบุรี
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
สนิทน่าน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
สุขา ว่าดี Thailand Happy Toilet
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562