ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Woman Journey ระยอง - ตราด
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Ko-Mak เกาะหมาก จังหวัดตราด
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
The Little Flower Things Products
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Recipes From The 7 Hidden Gems
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Ko Mak The Heritage of the Sea
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Epic Mounts, Countless Fields, Surrounding Forests and the best Indigo Dyeing
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560