ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งประมงชายฝั่ง และเกษตรกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Silk Farm living museum บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Woman Journey เลย-ชัยภูมิ
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Green
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Creative Tourism (Ranong)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
เส้นทางรักออกแบบได้
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Gastronomy Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year :