ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิตและตึกรามบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่ยังคงงดงามไว้ให้ยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Products Unicorn Art & Culture (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Creative Tourism (Suphan Buri - Ang Thong)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
The Art of Being Well
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Recipes From The 7 Hidden Gems
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
ชั่วโมงลงมือ
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Amazing 55 Secondary Cities
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562