ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา 

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Products Unicorn MRT (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2020
Recipes From The 7 Hidden Gems
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
เส้นทางจักรยาน จ.ราชบุรี
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Responsible Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2020
ASEAN Connectivity
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Products Unicorn Sport Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2020