ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา 

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Responsible Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2020
ASEAN World Class Culinary & Heritage Cities
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Story
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
The Art of Being Well
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Products Unicorn MRT (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Epic Mounts, Countless Fields, Surrounding Forests and the best Indigo Dyeing
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560