ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน ชุมชนในจังหวัดสกลนครที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทำให้ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลและชาวบ้านยังได้รับความสมบูรณ์ผาสุกของการเป็นเกษตรกรตามวิถีพื้นบ้าน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

มหัศจรรย์ 55 เมืองรอง
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Power Spot Travel
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Creative Tourism – Creative Woman
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@ระนอง
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
AMAZING THAI RICE
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
EXPERIENCE thailand AND More
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560