ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

9 เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All

การท่องเที่ยว อาจไม่สมบูรณ์ได้ หากทุกคนไม่สามารถ ออกเดินทาง ได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมทางร่างกาย 

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

สัมผัสน่าน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Local life
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Nature
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
The Art of Being Well
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
วิชา ๙ หน้า
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Creative Tourism (Chaing Rai)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562