ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ASEAN Connectivity

การท่องเที่ยวคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การชักชวนให้ผู้คนออกเดินทางไปสัมผัสกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะได้รู้จักที่มาที่ไปของตนเองแล้ว ยังจะได้รู้ว่า เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Products Unicorn Education Tourism (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Salam Routes Through Thailand (Arabic Ver.)
ปีที่พิมพ์Published Year :
Creative Tourism (Suphan Buri - Ang Thong)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Luxperience Brochure (CN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Epic Mounts, Countless Fields, Surrounding Forests and the best Indigo Dyeing
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560