ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ASEAN Connectivity

การท่องเที่ยวคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การชักชวนให้ผู้คนออกเดินทางไปสัมผัสกันและกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากจะได้รู้จักที่มาที่ไปของตนเองแล้ว ยังจะได้รู้ว่า เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แม้จะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Hello Taste thailand
ปีที่พิมพ์Published Year :
ตำรับเมืองรอง
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
FARM to TABLE EXPERIENCE @ ANG THONG
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
เส้นทางรักออกแบบได้
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Lady Journey
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561