ปีที่พิมพ์Published Year : 2560

ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่

“ก้าวแรกสู่ ๙ ที่ยิ่งใหญ่” เป็นการต่อยอดขยายผลจากหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท โดยครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) ได้คัดเลือกโครงการพระราชดำริที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Amazing Thailand Photobook
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Discover the Rainbow Side of Bangkok
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Creative Tourism – Creative Young
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Eat Well And Stay Healthy In Pong Huai Lan
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Creative Tourism – Silver Age
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Active Senior
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560