ปีที่พิมพ์Published Year :

Gastronomy Tourism (EN)

The joy of travelling is to explore new places, learn about local cultures, try some new flavours, and to fullfill your life's dreams. For Thailand, Thai food is the most famous mentioned by travellers all over the world who have experienced it through their taste buds.

 

In this book, Gastronomy Tourism. you will learn 10 gastronomic destinations throughout the nation. In the land of delectable Gastronomy Tourism
10 provinces form North to South with unforgettable savoury experiences.

 

Trat | Trat Town Trekking Savouring Trat-licious Food

 

 

Tak | Journey to Mueang Tak. Eat and Enjoy the Land of Miang.

 

 

Lop Buri | Legend of Diversified Culinary. Art in Lawo.

 

 

Satun | Spice up Your Taste Buds in Satun.

 

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Salam Routes Through Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year :
Silk Farm living museum บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Health and Wellness New Product of 2020
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Prestige YACHT 2016
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
More Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563