ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Salam Routes Through Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year :
กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
shrines and spiritual attractions @ Ratchaprasong
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
วิชา ๙ หน้า
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Rhythm of Lady Traveler (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Luxperience Brochure
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562