ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Products Unicorn Honeymoon & Romance (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
สบายดีวิถีน่าน
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
๑๐ เส้นทางท่องเที่ยว เลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย
ปีที่พิมพ์Published Year :
Discover the Rainbow Side of Bangkok
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Lady Journey
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Green
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560