ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นความเท่าเทียมอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคน

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

อยู่น่าน นาน ๆ นะ
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
More Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
วิชา ๙ หน้า
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Products Unicorn Education Tourism (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2020
I-San Coolinary Cool (EN)
ปีที่พิมพ์Published Year :
เส้นทางจักรยาน จ.ราชบุรี
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560