ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Thai Select

ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เริ่มมอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศครั้งแรก เนื่องจากเห็นว่าอาหารไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และเพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการบริโภคอาหารไทยแท้ในต่างประเทศสามารถเลือกร้านอาหารที่บริการด้วยอาหารไทยแท้ได้ ต่อมารัฐบาลมีความเห็นว่าร้านอาหารไทยเป็นช่องทางสำคัญในการส่งออกสินค้าอาหาร

 

Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, the Royal Thai Government has launched the "Thai SELECT” program to certify and promote authentic Thai cuisine around the world

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Tourism for All
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Woman Journey ระยอง - ตราด
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Miracle Of Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Creative Tourism – Creative Young
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Eat Well And Stay Healthy In Pong Huai Lan
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Responsible Tourism (RT)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562