ปีที่พิมพ์Published Year : 2562

Awesome Muay Thai

ไฟล์เพิ่มเติมFile other
file_copy POWER POINT

Muay Thai is the national martial art of Thailand that helps strengthen the body and mind to be fit and healthy. It also provides benefits as a form of exercise in one’s free time. Besides this, practicing Muay Thai provides trainees to have more self-confidence and greater discipline. As such, in learning Muay Thai, trainees will study and learn about the defense mechanisms of this martial art: punch, kick, knee, elbow, and it can also be learned by both males, females and kids.

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

Charming flower for magical experience (JAP)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
More Authentic ภาคเหนือ งามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
๑๐ เส้นทางท่องเที่ยว เลาะเลียบสายน้ำ ยลเสน่ห์แห่งวิถีไทย
ปีที่พิมพ์Published Year :
คู่มือ Safety & Hygienic Road Trip
ปีที่พิมพ์Published Year : 2563
Rhythm of Lady Traveler (TH)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Eat Well And Stay Healthy In Pong Huai Lan
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560