ปีที่พิมพ์Published Year : 2561

Creative Tourism 2561

โครงการจัดทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของนักท่องเที่ยว (Voice of Customers) พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Creative Tourism ปี 2561”

สินค้าที่เกี่ยวข้องRelated Product

7 Greens Concept
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
New shade of lux asia
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561
Creative Tourism (Udon Thani - Nong Khai)
ปีที่พิมพ์Published Year : 2562
Cruising in Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year : 2560
Salam Routes Through Thailand
ปีที่พิมพ์Published Year :
แม่ฮ่องสอน ผ่อนคลาย
ปีที่พิมพ์Published Year : 2561