ชื่อหนังสือ : การต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ
ปีที่พิมพ์ : 2556
ภาษา : ไทย

การต้อนรับนักท่องเที่ยว

 

การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเปรียบเหมือนกับการให้บริการแก่ลูกค้า การที่จะทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดีและการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้

 

การต้อนรับที่ดี นอกจากทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการแล้ว ยังจะขยายผลเป็นความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานนั้นโดยตรง หากธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นๆ ต้อนรับไม่ดีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้บริการอีกแต่หากให้การต้อนรับที่ดีทำให้เกิดความประทับใจก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ  เช่นกัน

ค้นหาจากเนื้อหาหนังสือ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

X

ขออภัยด้วยค่ะ

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
ก่อนเข้าดูข้อมูลหนังสือ