ชื่อหนังสือ : เปิดประตูอุษาคเนย์
ประเภท : ออกเดินทาง เอาใจคนข้างๆ
ปีที่พิมพ์ : 2555
ภาษา : ไทย / English

“อุษาคเนย์”หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์และติมอร์ตะวันออก บนผืนแผ่นดินนี้ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่าได้มีมนุษย์มาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแห่งนี้เป็นเวลานับแสนปีและพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนกระจัดกระจายไปทั่วภูมิภาค ด้วยพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันในหลายแง่มุมทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบต่างๆทั้งทางโบราณสถานโบราณวัตถุและวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงแสดงถึงรากฐานความคิ ความเชื่อที่มีมาแต่โบราณทำให้อุษาคเนย์เป็นดินแดนที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกันอย่างมิอาจแบ่งแยกด้วยเส้นเขตแดนใดๆ ในการติดตามค้นหาความเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้สถานที่อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่โลกอุษาคเนย์

 

 

 

ค้นหาจากเนื้อหาหนังสือ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่หนังสือ

X

ขออภัยด้วยค่ะ

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
ก่อนเข้าดูข้อมูลหนังสือ