“วันทะเลโลก” (World Ocean Day)

8 มิถุนายน “วันทะเลโลก” (World Ocean Day)

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปตระหนักและอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์ เพราะนอกจากทะเลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเลและมหาสมุทรทั่วทั้งโลกยังเป็นแหล่งแวดล้อมและอาหารที่สำคัญ เพราะในทะเลมีสัตว์น้ำมากมายมหาศาล เป็นแหล่งพลังงานคลื่นและลมที่สามารถนำมาผลิตกระไฟฟ้าได้ เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญทั้งในอดีตและอนาคต และยังมีความสำคัญในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

 

วันทะเลโลก จะตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ถือได้ว่าเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว ที่คณะงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 

 

กิจกรรมที่องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดตั้งนั้น ประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางทะเล และองค์กรอนุรักษ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งท้องทะเลและเพื่อกระตุ้นให้หันมาใส่ใจธรรรมชาติ ไม่ทำลายและไม่ทิ้งขยะลงทะเลสู่ทะเล

 

วันทะเลโลกจะเป็นวันที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก หากทุกคนหันมาร่วมมือร่วมใจกันดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟู และไม่ทำลาย ซึ่งเราสามารถช่วยกันรักษาทะเลโลกได้โดย

 

1. เป็นนักท่องเที่ยวที่ดี โดยการไม่จับสัตว์ทะเลหรือเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน เพื่อเป็นการรักษาความงดงามของธรรมชาติไว้และใช้วิธีการถ่ายภาพเก็บความทรงจำไว้แทน

2. ดำน้ำดูปะการังด้วยความระมัดระวัง และไม่เดินหรือเหยียบย่ำปะการัง

3. ไม่ทิ้งขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติกและกล่องโฟมลงทะเล

4. ไม่ปล่อยน้ำเสียจากการซักล้างหรือน้ำปนเปื้อนลงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

5. งดการปล่อยโคมลอยหรือลูกโป่ง ขึ้นไปบนอากาศ

6. ไม่ทำการประมงที่ทำลายแนวปะการัง

7. ตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบน้ำมัน เป็นต้น

Share:

Related articles