60 Power Spot Travel

ท่ามกลางความวุ่นวายและปัญหาต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้สร้างความบอบช้ำลึกลงไปถึงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าไปจนถึงภาวะหมดแรงบันดาลใจและหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต ปัญหาเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์แห่งความซึมเศร้าที่คอยสะสมและเติบโตในจิตใจรอวันที่จะระเบิดออกมา หากไม่ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจอย่างถูกต้อง

ททท. เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวเพื่อเสริมพลังชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเสริมพลังด้านบวกทั้งทางร่างกายและจิตใจ (Body & Mind)  เกิดเป็นโครงการการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ : POWER SPOT TRAVEL 60 แหล่งทั่วประเทศ และจัดทำ 10 เส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ที่เน้นถึง Wellness Tourism เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว Power Spot ให้สอดรับไปกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่คนส่วนใหญ่กำลังให้ความสำคัญ  โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

  1. Forest Therapy การท่องเที่ยวเชิงบําบัดด้วยการอาบป่า

การเปิดให้ประสาทสัมผัส ทั้ง 5 (ตา จมูก หู กาย ปาก) ชโลมด้วยแหล่งพื้นที่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะจากน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกไม้ (ไฟทอนไซด์) แบคทีเรียที่อยู่ในดิน (ไมโครไบโอม) หรือโมเลกุลออกซิเจนที่อยู่ในกระแสน้ำตก (ประจุลบ) การอาบป่าเพียงไม่กี่ชั่วโมง จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและระบบเลือดดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างสมดุลให้แก่ร่างกายอีกด้วย  โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่คัดสรร เช่น อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช น้ำตกกรองแก้ว – น้ำตกเหวสุวัต จ.นครนายก ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส เป็นต้น

  1. Ocean Therapy การท่องเที่ยวเชิงการบําบัดด้วยมหาสมุทร

รูปแบบการบำบัดตามธรรมชาติที่ได้ยอมรับในระดับสากล โดยใช้มหาสมุทรและกีฬาทางน้ำเป็นสื่อกลางในการพัฒนาระบบประสาทและทางกายภาพ เพื่อรักษาโรคเครียดหรืออาการป่วยทางจิตใจ โดยใช้การบำบัดด้วยการเล่นเซิร์ฟ (Surf Therapy) โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่คัดสรร เช่น Memories Beach (หาดปะการัง) จ.พังงา หาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี หาดสมิหลา จ.สงขลา เป็นต้น

  1. Spiritual Refreshment การท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูจิตวิญญาณ

การเดินทางท่องเที่ยวที่ส่งเสริมและพัฒนาจิตวิญญาณให้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อค้นหาเป้าหมายและความหมายของชีวิต เน้นให้เกิดความสมดุลระหว่างร่างกาย (Body) จิตใจ (Mind) และจิตวิญญาณ (Spirit) ผ่านการทํากิจกรรมทางสมาธิ หรือการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้วิธีในการปรับความสมดุลของจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่คัดสรร เช่น อุทยานสวรรค์ จ.นครสวรรค์ วัดพระใหญ่ จ.ภูเก็ต วัดเทพมณเฑียร จ.กรุงเทพฯ

ทั้งนี้พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม 41 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่

ภาคกลาง : กรุงเทพฯ กำแพงเพชร นครนายก นครสวรรค์ ปทุมธานี เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อุทัยธานี  ภาคตะวันตก : กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ภาคตะวันออก : จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มุกดาหาร เลย ศรีษะเกษ สกลนคร

ภาคใต้ : ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภาคเหนือ : เชียงใหม่ พิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน

โดยในส่วนของการคัดสรรแหล่งท่องเที่ยว Power Spot Travel นั้น เน้นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมและเป็นจุดรับพลังที่มีวิทยาศาสตร์รองรับ โดยได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในด้านต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว Power Spot Travel พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเพิ่มพลังชีวิตเก็บเกี่ยวพลังงานความสุขกันได้ภายในปี 2020 นี้

Share:

Related articles