เกลือ ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน

คู่มือแหล่งเรียนรู้ เกลือ ขุมทรัพย์แห่งแผนดิน ในแง่ภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพดีของแหล่งท่องเที่ยว ในมิติเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมโดยสะท้อนภูมิปัญญาผ่านวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่นำทรัพยากรมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐ์กิจด้านการท่องเที่ยว และเป็นของล้ำค่า

คนจำนวนมากไม่รู้ว่าเกลือมี ดอกเกลือ หรือเกสรเกลือ เป็นเกลือเกรดเอ คุณภาพดีที่สุด ผลึกของดอกเกลือจะเป็นเกล็ดขาวใส่ก่อตัวอยู่บนผิวน้ำ  นอกจากใช้เพื่อการบริโภค รักษาโรค ถนอมอาหาร เกลือยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญหลายประเภทโดยเฉพาะเกลือแกงหรือเกลือสมุทร

Share:

Related articles