Amazing Green Route มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน จังหวัดสุโขทัย บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ปาย

เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียนนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 7 Greens ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมไปถึงเส้นทางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือเจ้าที่ใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Share:

Related articles