Ko-Mak เกาะหมาก จังหวัดตราด

สัมผัสน้ำทะเลใส หาดทรายขาว บรรยากาศเงียบสงบบนเกาะหมาก จ.ตราด สมบัติจากธรรมชาติอันล้ำค่าของผู้คนในห้าตระกูลดั้งเดิมบนเกาะ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งกลายเป็นที่มาของ “เกาะโลว์คาร์บอนต้นแบบของเมืองไทย” 

Share:

Related articles