เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ASEAN – Neighbor Journey : Malaysia

Require

เมืองที่เป็นเสมือนประตูสู่อีกประเทศ ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ด้วยมีการซึมซับวัฒนธรรมประเพณี
มีการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกัน เราจะได้เห็นการผสมผสาน การอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งสองประเทศ
ในบริเวณเมืองเก่าเหล่านี้ ได้แลเห็นวิถีความเป็นไปทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อะไรก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียว ในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคอาเซียน ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของประวัติศาสตร์ รากฐานทางวัฒนธรรมการอพยพโยกย้ายถิ่น ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา
อาหาร ฯลฯ


พื้นที่ดำเนินการ  เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ระนอง จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ ตราด อุดร น่าน เชียงราย อุบล กาฬสินธ์ หนองคาย เลย สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
Area :  Chiang Rai, Tak, Kanchanaburi, Ranong, Chanthaburi, Sa Kaeo, Buriram, Trat, Udon, Nan, Chiang Rai, Ubon, Kalasin, Nong Khai, Loei, Satun, Songkhla, Pattani, Narathiwat

Share:

Related articles

แบบฟอร์มส่งคำขอ
แบบฟอร์มส่งคำขอ

Success.