Taste of Happiness รสชาติแห่งความสุข – โคคูน อีท เทอรี่

มิติใหม่ของการเลือกรับประทานอาหารที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด BCG HAPPY MODEL กินดี อาหารอร่อย สะอาด มีประโยชน์ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มิติใหม่ของการเลือกรับประทานอาหารที่คำนึงถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด BCG HAPPY MODEL กินดี อาหารอร่อย สะอาด มีประโยชน์ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหารที่นักท่องเที่ยวมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสังคม และเชื่อมโยงอาหารเข้ากับพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มสีสันการท่องเที่ยวให้น่าสนใจ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่ พร้อมจัดทำ เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับแนวคิด HAPPY MODEL ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ และภูเก็ต มานำเสนอเรื่องราวแห่งความสุขผ่านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและเมนููสุดสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่น กับการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพในท้องถิ่นหรือแหล่งวัตถุดิบที่ดีจากทั่วทุกภาคของเมืองไทยมานำเสนอ รวมถึงรูปแบบวิธีการจัดการร้านด้วยแนวคิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือชุมชน 

 

ไล่เรียงความสุขจากการท่องเที่ยวที่พร้อมเผื่อแผ่ไปสู่ชุมชนและสังคมโดย รอบผ่านจานอาหารในแต่ละเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดในคู่มือเล่มนี้แล้ว จะรู้ว่า… รสชาติแห่งความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆ

Share:

Related articles