ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม🍃
ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม cf-hotels คำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมของโรงแรม✨️

♦️สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 เมษายน 2566
♦️สมัครได้ที่ eform.tourismthailand.org/public/cf-hotel

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3K3dQyL

Share:

Related articles