เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร

Highlight 

  • ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  • กลุ่มผ้าบาติกผาแดง
  • จุดชมวิวเขามัทรี
  • บ้านน้อยกลางป่าใหญ่
  • ล่องแพพะโต๊ะ
  • โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์
  • ดอยตาปัง
  • วัดพระบรมธาตุสวี
  • วัดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาราม (วัดร้างชุมพร)

พื้นที่ดำเนินการ (Area) : ชุมพร (Chumphon)

ติดตามรายละเอียดเส้นทางสุขทันที..ที่เที่ยวภาคใต้ ในจังหวัดอื่น ๆ ได้
ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/south-routes-2024 

ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดย ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2567
#AmazingThailand
#หรอยแรงแหล่งใต้ 
#สุขทันทีที่เที่ยวใต้

Share:

Related articles