PhaYao Vibes ชิลล์ ฟิน แอนด์ ฟัน

Highlight 

 • กาดระเบียงสุข
 • อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
 • วัดศรีโคมคำ
 • วัดอนาลโย
 • ไร่ภูกลองฮิลล์
 • วัดติโลกอาราม
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • ผาหัวเรือ
 • วัดผาธรรมนิมิต
 • วัดศรีชุม
 • ภูลังกา

พื้นที่ดำเนินการ (Area) : พะเยา (Phayao)

ติดตามรายละเอียดเส้นทางสุขทันที..ที่เที่ยวภาคเหนือ ในจังหวัดอื่น ๆ ได้
ที่ https://thai.tourismthailand.org/Articles/north-routes-2024

ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวโดย ด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2567
#AmazingThailand
#GoNorthThailand
#เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ 
#สุขทันทีที่เที่ยวภาคเหนือ
#PhaYaoVibes  
#ชิลล์ฟินแอนด์ฟัน   
#เที่ยวพะเยา  
#พะเยา

Share:

Related articles