ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์

Year: 2558 49

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ น้ำตก และจุดชมวิวของภูต่างๆ พร้อมวันเวลาของเทศกาล งานประเพณี เพื่อกำหนดเส้นทางและช่วงเวลาท่องเที่ยวให้ถูกจังหวะ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยด้วยมรดกทางวัฒนธรรม มีทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน งานศิลปหัตถกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ นับเป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย โบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีจนถึงสมัยวัฒนธรรมขอม เป็นหลักฐานยืนยันว่าที่นี่เคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม การเมืองการปกครอง ความเชื่อ และศิลปกรรมของบ้านเมืองในแถบลุ่มน้ำป่าสักในช่วงพุธศตวรรษที่ ๑๑–๑๘ โบราณสถานสำคัญต่างๆ ทั้งตัวเมืองศรีเทพ กำแพงเมือง เขาคลังใน   ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ ฯลฯ

 

 

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงามทางธรรมชาติที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเขาค้อ อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ฯลฯ

 

Related articles View All
Card image cap

More Gastronomy อีสานแซ่บนัว

บุกกันถึงก้นครัวถึงแหล่งที่มาวัฒนธรรมการกินของคนอีสาน รู้จักกัน ตั้งแต่ส่วนผสม วัตถุดิบ วิธีการปรุง ที่วิถีความอร่อยสืบสานกันมาผ่านรุ่นต่อรุ่น แล้วยังส่งต่อไปจนถึง อาหารอีสานจานอินเตอร์

Card image cap

Seaside Paradises

Seaside Paradises is a compilation of colourful accounts from various seaside destinations in Thailand. Let this guide lead you and your family on an unforgettable journey accompanied by the sea breezes at your back and the sun on your shoulder. The gorge

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่หากดูข้อมูลภายในเล่มจะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เที่ยวได้ครบรส โดยเฉพาะการเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ ที่มีจุดหลักๆที่ไม่ควรพลาดหากใครมาเยือน อาทิ ศูนย์ศึกษาการ

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. กกสะทอน

นอกจากความงดงามของธรรมชาติที่ชวนหลงใหลแล้ว กกสะทอนยังมีชุมชนที่เข้มแข็งช่วยกันแลทรัพยากรอย่างแข็งขัน จนวันนี้กกสะทอนขึ้นแท่นเรื่องความงดงามทางธรรมชาติที่หลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสกกสะทอนตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงและชันและภายในทิวเขานั้นเป

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Pla Ba

Pla Ba Life in the embrace of nature They all say that plenty of fish have gathered at this place with unknown reason – whether they came with the flood or overflowing river. Since its great number seemed like flash flood, the place was named “Pla Ba” (fl