ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

Year: 2558 18

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย อดีตราชธานีของชาติไทยตั้งแต่ครั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และรุ่งเรืองอย่างที่สุดในยุคพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่สุโขทัยมีความโดดเด่นในด้านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศิลป

ศิลปะสุโขทัยเกิดจากแรงบันดาลใจทางศาสนา และต้นแบบศิลปะจากแหล่งที่เจริญมาก่อนทั้งพม่า เขมร และล้านนา ผ่านการหล่อหลอมปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสุโขทัยด้วยภูมิปัญญาของช่างท้องถิ่น จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบอย่างความงามของศิลปะสุโขทัยยังสืบผ่านเป็นแรงบันดาลใจไปสู่การสร้างงานศิลปกรรมล้านนา อยุธยา กระทั่งรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันด้วย 

สถาปัตยกรรมที่แสดงอัตลักษณ์แบบฉบับสุโขทัย พบเห็นได้ในโบราณสถานของเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัย อันเป็นราชธานีแฝดที่มักจะกล่าวถึงควบคู่กันเสมอว่า สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย  โดยได้รับการอนุรักษ์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งทั้งสองเมืองได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร โดยมีคุณค่าในความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม และเป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามสมัยแรก  “เจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์”  ถือกำเนิดขึ้นในสมัยสุโขทัยและได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยโดยแท้ นอกจากโบราณสถานแล้ว สุโขทัยยังมีงานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น ได้แก่ เครื่องสังคโลก ผ้าตีนจกบ้านหาดเสี้ยว ผ้าหมักโคลนบ้านนาต้นจั่น เป็นต้น

 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

 

วัดชนะสงคราม

 

 

วัดช้างล้อม

 

 

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระปรางค์)

 

 

วัดศรีชุม

 

 

Related articles View All
Card image cap

Rhythm of Lady Traveler (EN)

Rhythm of Lady Traveler, a book that has gathered a collection of tourist attractions

Card image cap

The Art of Being Well

Experiencing insomnia, restless, extreme fatigue, exhaustion, and low levels of well-being are all signs of depression. Before you hit rock bottom, you should have a break and not just any break. You need to take an extended leave for health and wellness

Card image cap

Girls Getaway

10 เส้นทางสุขสันต์ ใน 7 เมืองน่าหลงรัก ที่ ผู้หญิง ไม่ควรพลาด ทริปสุดสนุกออนทัวร์ทั่วภาคตะวันออก: ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Pla Ba

Pla Ba Life in the embrace of nature They all say that plenty of fish have gathered at this place with unknown reason – whether they came with the flood or overflowing river. Since its great number seemed like flash flood, the place was named “Pla Ba” (fl