ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์

Year: 2558 136

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ แม้จะไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักแต่หากได้พบกับข้อมูลท่องเที่ยวที่บรรจุในเล่ม เชื่อว่าหลายคนไม่อยากพลาด เพราะจังหวัดนี้มีแหล่งน้ำตก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติที่น่า

อุตร หมายถึง ทิศเหนือ ดิตถ์ หมายถึง ท่าน้ำ อุตรดิตถ์ จึงความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือของสยามประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตรอยต่อของ ๓ วัฒนธรรม ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนที่เข้ามาระหว่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ และได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกที่เข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จึงมีการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย หรือหากต้องการแวะชมความงามตามธรรมชาติ สามารถลองแวะไปยังอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ซึ่งนอกจากจะมีน้ำตกภูสอยดาว น้ำตกสายทิพย์แล้ว ยังสามารถแวะชมลานสนสามใบและทุ่งดอกไม้ในป่าสนที่จะผลิบานชูช่อกันอย่างหนาแน่นในช่วงฤดูฝนหรือระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี

 

Related articles View All
Card image cap

Thai Local Essence

This travel guide is created to help you plan and discover amazing stories in Thailand. The five destinations from the five regions of Thailand in this guide will take you on exciting journeys full of fascinating history, inspiring local traditions, and m

Card image cap

เพลินใจกับสวนผลไม้

ผลไม้เมืองจันทน์ กลายเป็นแบรนด์สร้างชื่อของจังหวัดจันทบุรี หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวประเภทสวนเกษตร และราชาและราชินีแห่งผลไม้ 5 ฃนิด ของจันทบุรี

Card image cap

ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน

จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่อง เที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่

Card image cap

เพลินทะเลกับคนตังเกตะวันออก

ความสำคัญของลุ่มน้ำเวฬุ ที่ยังมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวในลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี ที่ใครเดินทางผ่านมาไม่ควรพลาด

Card image cap

นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน

ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขอ