เที่ยวบ้านปราชญ์ เรียนรู้วิถีไทย

Year: 2559 48

PLAY
PDF (TH)
คู่มือท่องเที่ยวและรวบรวมองค์ความรู้ของปราชญ์จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน ๕๕ ท่าน ในแต่ละสาขาที่มีความโดดเด่น รวมทั้งเชิดชูเกียรติและต่อยอดในการนำไปสร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีไทยได้อย่างสมบูรณ์

"ปราชญ์" คือผู้มีปัญญารอบรู้ เป็นเจ้าของความรู้หรือภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยการคิดและสร้างสมประสบการณ์ที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการใช้ชีวิตเป็นดั่งห้องทดลอง เพื่อทดสอบและปฏิบัติจนเกิดเป็นความชำนาญ แล้วกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมาเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

 

 

บ้านปราชญ์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ห้กับนัก่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของปราชญ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้ทำร่วมกับปราชญ์ได้ พร้อมเปิดมุมมองโลกกว้างเพื่อได้ทัศนคติใหม่ๆ ทำให้เกิดกำลังใจและอาจนำภูมิปัญญาเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งนอกจากจะได้องค์ความรู้ที่มีคุณค่าแล้ว นักท่องเที่ยวยังได้สัมผัสรูปแบบการดำเนินชีวิตตามวิถีท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางอื่นๆ อีกมากมายเป็นการท่องเที่ยวที่ปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

 

Related articles View All
Card image cap

EXPERIENCE thailand AND More

Southeast Asia is the region of diversity and draws millions of travelers from around the world each year to experience its richness in culture, history, culinary arts, and natural beauty. Thailand, situated at the heart of ASEAN, is the natural gateway f

Card image cap

New Luxury & Trendy Hotels

Department of Service Promotion or DSP lists all luxury & trendy hotels for readers to choose one that fits their personalities as the growth and expansion of hotel industry in Thailand have led to numbers of hotels differentiating themselves with distinc

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ชุมพร ตะลอนเมือง

ประตูสู่ภาคใต้เปิดต้อนรับนักเดินทางที่ไม่เพียงมาสัมผัส “หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” เสน่ห์ของผืนทรายทอดยาวสุดสายตาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับนักจักรยาน ด้วยเส้นทางจักรยานยาว ๆ เคล้าเรื่องเล่าอันเก่าแก่ของบ้านเมือง และพระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำของพระบาทสมเ

Card image cap

สุขา ว่าดี Thailand Happy Toilet

แหล่งรวมข้อมูลห้องน้ำจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการการันตี ว่าดี จากหน่วยงานต่างๆมาอำนวยความสะดวกให้นักเดินทาง ได้ค้นหากันแบบง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว

Card image cap

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2553

เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก หรือกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน รวมถึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ต้องการคัดสรรการบริการที่มีคุณภาพสำหรับลูกค้า โดยเล่มนี้จะรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ที