ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก

Year: 2558 45

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนังสือรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกที่สมบูรณ์ทั้ง 25 จังหวัด แบ่งเป็น 26 เล่ม โดยเล่มนี้เป็นการบอกกล่าวถึงภาพรวมของภาคกลางและภาคตะวันออกว่ามีสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไร ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และความเป็นมาทางปร

ภาคกลางและภาคตะวันออกความหลากหลาย มากมายหลายด้าน เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวมีให้เลือกเข้าไปสัมผัสผู้คนวิถีชีวิตที่สามารถผสมผสานการดำเนินชีวิตในแบบที่ดีงาม สถาปัตยกรรม ตึก เรือน บ้าน อาคาร ถนน สะพาน ร้าน ทางรถไฟ ห้างสรรพสินค้า ทรัพยากรทางด้านระบบนิเวศ แม่น้ำเจ้าพระยา คลอง น้ำตก บึง เขา หาด ทะเล อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ เจดีย์พระปรางค์ ปราสาท ด้านอาหารการรับประทานหลากหลายแต่ได้รับความนิยมถูกปากถูกใจของคนในชาติและชาวต่างชาติ งานหัตถกรรมของฝากที่ระลึกจากทรัพยากรท้องถิ่น  งานสาน อัญมณี สลักหิน กิจกรรม ล่องเรือ ชมวิถีเกษตรตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนและชาวบ้าน นวดแผนไทย สปา ลิ้มรสอาหารคาวหวานของไทย ถ่ายภาพ เช็คอินสถานที่สวยๆ อื่นๆอีกมากมายติดตามได้ในเล่ม

 

การวางศิลาฤกษ์ ในสมัยรัชกาลที่5 ทรงเป็นผู้ให้ความสำคัญด้านการเศรษฐกิจของบ้านเมือง

 

วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร


วัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

 

ทุ่งนา จังหวัดอ่างทอง

 

การแต่งกายของผู้หญิงลาวโซ่งในแต่ละช่วงอายุ จังหวัดเพชรบุรี

 

แม่น้ำเจ้าพระยา

 

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย สระบุรี

 

ของคาวและของหวาน

 

 

Related articles View All
Card image cap

แกรนด์แคนยอน จังหวัดราชบุรี

Unseen สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน อ. จอมบึง” แลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดราชบุรี

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทุกวันนี้เราจะรู้จักบุรีรัมย์ว่าเป็นศูนย์รวมของกีฬาที่มีสยามฟุตบอลระดับมาตรฐาน แต่หากมาชมและเชียร์กีฬาแล้ว ก็ไม่อยากให้พลาดกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ที่นี

Card image cap

นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน

ท่องเที่ยวทั่วไทยแสนสุขใจ ไปกับรถท้องถิ่น” ซึ่งนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกในรูปแบบ City Tour โดยใชพาหนะท้องถิ่น เช่น รถสามล้อถีบ รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถโดยสารสาธารณะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ขอ

Card image cap

Woman Journey ลำปาง-ลำพูน

สองเมืองที่แสนเงียบสงบและมีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น ทุกอณูของบ้านเมืองที่มีอายุอานามไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ปีล้วนเต็มไปด้วยความงามทางด้านศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งวัดวาอาราม อาคารบ้านเรือน รวมไปถึง ขนบธรรมเนียมล้านนาอันดีงาม

Card image cap

Vintage Adventure ตะกั่วป่า จ.พังงา

เมืองสวยในหุบเขาแห่งอันดามันอย่าง “ตะกั่วป่า” หรือชื่อเดิมว่า “ตะโกลา” นั้นเป็นเมืองท่าสำคัญในภาคใต้ ชื่อปรากฎตั้งแต่สมัยกรีกโบราณในยุคทองของเหมืองแร่ “ตะกั่วป่า” เมืองที่ถูกเรียกขานว่าเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพา