ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Year: 2558 59

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งกิจกรรม ความบันเทิงต่างๆเอาไว้ครบครัน ความหลากหลายทั้งหมดจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เพื่อการค้นหาที่ง่ายๆดาย สามารถใช้เป็นคู่มือเที่ยวกรุงเทพฯได้ราวกับผู้ชำนาญการ

ติดตามเนื้อหาเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินชีวิตในแบบที่ดีงามมีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวงานเทศกาล ลิ้มรสอาหาร ที่รวมกิจกรรมต่างๆ หลากหลายแนวทางแล้วแต่สไตล์รสนิยมความชื่นชอบเช่น  ไหว้พระ ชิมอาหาร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ ช้อปปิ้งย่านการค้าถนนสายต่างๆ ตั้งแต่ริมทางจนถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สินค้าที่มีร้านค้ารวบรวมของฝากตั้งแต่งานหัตถกรรม สินค้าท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ จนถึงสินค้าคุณภาพส่งออกชั้นนำของประเทศ

 

พระบรมมหาราชวัง

 

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
สถานที่ประทับของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯของปวงชนชาวไทยและเป็นสถานที่ทำโครงการศึกษาทดลองส่วนพระองค์


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

วัดอรุณราชวรารามฯ


เทศกาลต้อนรับปีใหม่


พระที่นั่งอนันตสามาคมสถานีรถไฟหัวลำโพงสะพานพุทธ


พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม


พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิมทอมป์สัน

 

ผ้าไหมและ หุ่นละครเล็ก

 

 

Related articles View All
Card image cap

7 ชุมชนภูมิปัญญาวิถีไทย

เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ 7 ชุมชนภูมิปัญญาวิถีไทย ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสกับธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี รวมไปถึงเส้นทางตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน หรือเจ้าบ้านที่ใส่ใจใน

Card image cap

Amazing Tastes of Thailand

Thailand is considered a ‘paradise’ not only for its breathtaking beauty and inspiring culture but also for its culinary brilliance. From the dynamic lifestyle of Bangkok to the serene seaside towns in the South and tranquil villages along the Mekong Rive

Card image cap

Thai Massage school

Learn the ancient secret of Thai massage right here in the Land of Smiles whether you just want to study the basics or looking to become a professional massage therapist. The country has an impressive list of massage school accredited by The Thai Ministry

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย เช่น เขลางค์นคร, เวียงละกอน, นครลำปาง ฯลฯ หรือเมืองรถม้า เนื่องจากมีบริการให้นั่งรถม้าชมเมืองจนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวั

Card image cap

นิเวศวิทยาท้องถิ่น บึงบอระเพ็ด

เป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งนกน้ำ และพันธุ์ปลาสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย เนื้อหารวบรวมจากคำบอกเล่า การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลทั้งทางวิทยาศาสตร์ และสังคมวิทยา แบ่งเป็นข้อมูลในส่วนของสภาพพื้นที่ ธรรมชาต