ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Year: 2558 142

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใครที่รู้จักจังหวัดนี้แค่เขาใหญ่ แนะนำให้โหลดเล่มนี้เป็นคู่มือสำรวจเมือง แล้วจะรู้ว่าโคราชมีดีมากกว่าที่รู้

นครราชสีมาหรือที่มักเรียกกันว่าเมืองโคราชเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน งานศิลปหัตถกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ เป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ที่โดดเด่นที่สุดคือบรรดาปราสาทหินในสมัยวัฒนธรรมขอมซึ่งพบกระจายอยู่หลายสิบแห่ง โดยเฉพาะ ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สะท้อนคติความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดู โดยเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลลงบนโลกมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะอันเกิดจากแรงศรัทธา ด้วยเทคนิคการก่อสร้างและฝีมือการแกะสลักหิน ที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้คนในยุคปัจจุบัน

 

 

ทางด้านหัตถกรรม ของขึ้นชื่อของชาวโคราช ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาของชาวด่านเกวียน ซึ่งทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จุดเด่นอยู่ที่สีสันสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อดิน เป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใคร และ ผ้าไหมทอมือ เนื้อแน่น มีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะ ผ้าหางกระรอก อันเลื่องชื่อ จังหวัดนครราชสีมายังเต็มไปด้วยสิ่งของและสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายรอคอยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส 

 

Related articles View All
Card image cap

Recipes From The 7 Hidden Gems

Let’s go to emerging destinations and experience the charm of unique local dishes with delicious menus for you.

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน

เป็นหนังสือชุดแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน ที่จะเสนอภาพของสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของภาคอีสาน ภูมิอากาศ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

Card image cap

Handcraft

Handcrafts are born out of creativity, with attention to detail meticulously paid to every step of the process. This results in products being made full of pride, to pass on the admirable culture and lifestyle worthy of conservation so that they are not l

Card image cap

หน้าฝนเมืองไทย ใครว่าไม่น่าเที่ยว

หน้าฝน เมืองไทย ไม่น่าเที่ยวจริงหรือ !? ต้องลองออกไปพิสูจน์ดู แล้วจะรู้ว่า….. ธรรมชาติหลังฝน งดงามขนาดไหน !!!