ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Year: 2558 161

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใครที่รู้จักจังหวัดนี้แค่เขาใหญ่ แนะนำให้โหลดเล่มนี้เป็นคู่มือสำรวจเมือง แล้วจะรู้ว่าโคราชมีดีมากกว่าที่รู้

นครราชสีมาหรือที่มักเรียกกันว่าเมืองโคราชเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน งานศิลปหัตถกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ เป็นอู่อารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทย ที่โดดเด่นที่สุดคือบรรดาปราสาทหินในสมัยวัฒนธรรมขอมซึ่งพบกระจายอยู่หลายสิบแห่ง โดยเฉพาะ ปราสาทหินพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สะท้อนคติความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดู โดยเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางจักรวาลลงบนโลกมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะอันเกิดจากแรงศรัทธา ด้วยเทคนิคการก่อสร้างและฝีมือการแกะสลักหิน ที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้คนในยุคปัจจุบัน

 

 

ทางด้านหัตถกรรม ของขึ้นชื่อของชาวโคราช ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาของชาวด่านเกวียน ซึ่งทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จุดเด่นอยู่ที่สีสันสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อดิน เป็นดินที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่เหมือนใคร และ ผ้าไหมทอมือ เนื้อแน่น มีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะ ผ้าหางกระรอก อันเลื่องชื่อ จังหวัดนครราชสีมายังเต็มไปด้วยสิ่งของและสถานที่อันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายรอคอยให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัส 

 

Related articles View All
Card image cap

Bang Kradi Booklet

Bang Kradi the biggest Mon community in Bangkok. It still preserves the beliefs and traditions in terms of culture, food, lifestyle, language and fashion. Mon people are devout Buddhists, yet still believe in ancestral spirits. You can also see seamless i

Card image cap

“วันทะเลโลก” (World Ocean Day)

8 มิถุนายน “วันทะเลโลก” (World Ocean Day)

Card image cap

Enjoy Community-Gased Trips with DASTA Ban Nam Chiao

Ban Namchiao: One trip is not enough The boundless green mangrove forest shows us the abundance of the nature. This resulted from the community’s strong unity in preserving the forest which was once sparse as being deforested for charcoal burning. The peo

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดสิงห์บุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้คำตอบสำหรับที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดสิงห์บุรี ที่ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย เพราะการจัดวางข้อมูลมีการเรียงลำดับตัวอักษร หากต้องการเที่ยวแหล่งเตาแม่น้ำน้อย ก็ไล่ไปที่หัวข้อ ห.หีบ หรือหาที่พัก ฮ.นกฮู

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามา