ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก

Year: 2558 63

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดนครนายก พรั่งพร้อมและเปิดโลกของการท่องเที่ยวจังหวัดที่มีมากกว่าที่เคยรับรู้ อาทิ สวนเกษตร หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ อ่างเก็บน้ำ พิพิธภัณฑ์ รวมศูนย์ผจญภัย และศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนู

น้ำตกวังตะไคร้

 

แก่ง 3 ชั้น

 เขื่อนขุนด่านปราการชล

Related articles View All
Card image cap

Nan Rhythm of Dreams

Nan Rhyme of Dreams offers you 4 routes of travel in Nan; Identity of the Eastern Lanna, Forever Beauty of Nature, Love Whisper Through Mountains and Fog, and The Aesthetic of Life.

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด และช่วงเวลาของเทศกาลประเพณีที่ศึกษา เฃ่น งานบุญคูนลาน งานบุญผะเหวด งานบุญข้าวจี่ ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ส่วนข้อมูลใหม่แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อ บึงเกลือ ทะเลอีสาน คืออะไ

Card image cap

ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน

จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่อง เที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. สันลมจอย

สัมผัสชีวิตไร้สาร(พิษ)ณ ชุมชนสันลมจอย สันลมจอยถือเป็นชุมชนหนึ่งเดียวที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีการอยู่ร่วมกันของคนท้องถิ่นดั้งเดิมและพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 30 ปี โดยยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายใช้วิถี

Card image cap

Creative Tourism 2561

โครงการจัดทำเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นของนักท่องเที่ยว (Voice of Customers) พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในรูปแ