ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม

Year: 2558 41

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไปได้สะดวก ทั้งรถสาธารณะ รถตู้ และรถส่วนตัว ใช้เวลาไม่นาน แต่หลายท่านจุดหมายปลายทางของการไปนครปฐมคือการได้นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระปฐมเ

กิจกรรมล่องเรือคลองจินดา

งานเทศกาลอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม

Related articles View All
Card image cap

20 แหล่งดูนก ในประเทศไทย

หากจะกล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นแหล่งดูนกของนักดูนกทั่วโลกที่สำคัญแห่งหนึ่ง เนื่องจากว่าในจำนวนนกทั่วโลกที่มีการค้นพบ 10,031 ชนิด ในประเทศไทยสามารถพบนก 1,014 ชนิด หรือร้อยละสิบของนกที่พบทั่วโลก

Card image cap

Creative Tourism – Creative Young

Traveling routes for teens, a journey with your friends in places full of knowledgeable activities. Build up and open up your world!

Card image cap

Ban Bu Booklet

Famous for its Khan Long Hin or stone-polished bronze bawl production, Ban Bu is a community of artisans and expert smiths. Over the generations, artisans continue to preserve the traditional craftsmanship processes and their legacy. With its captivating

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. สันลมจอย

สัมผัสชีวิตไร้สาร(พิษ)ณ ชุมชนสันลมจอย สันลมจอยถือเป็นชุมชนหนึ่งเดียวที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีการอยู่ร่วมกันของคนท้องถิ่นดั้งเดิมและพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 30 ปี โดยยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายใช้วิถี

Card image cap

shrines and spiritual attractions @ Ratchaprasong

เพียงไม่กี่ก้าวจากสีสันของย่านช๊อปปิ้ง เข้าสู่ความสงบศักดิสิทธิ์ของ 8 เทวสถาน ราชประสงค์ ที่เดียวที่ให้คุณสัมผัสประสบการณ์อัศจรรย์...ณ ใจกลางมหานครกรุงเทพ ฯ